Facebook Twitter
beebla.com

Bygga Högpresterande Team

Publicerat på November 24, 2022 av Deandre Millinor

Din ledande framgång är kopplad till ditt team. Team kommer att vara en företags mest effektiva resurs. Dagarna med ensamt ledarskap är över med Alexander The Fantastic. Det här är lagens ledarskap. När du kan skapa ett framgångsrikt team och är ledaren som är lite mer lika än andra kanske du kan uppnå allt du gör med stor framgång.

Framgångsrik teamutveckling kräver en stor mängd fokus och ansträngning. Nedan följer några idéer för att bygga team som är effektiva och leverera resultat.

  • Definiera målen: Förstår medarbetare tydligt förväntningarna från deras webbplats? Har prestationsutmaningarna tydligt definierats? Vet de mycket väl vad de förväntade resultaten är? När det finns ett missförstånd på de resultat som förväntas från varje medlem i Adition till teamets, kan du också skriva av laget.
  • Definiera visionen: Lagen inser att de kan vara i stånd att överleva endast genom att leverera under linjens resultat. De behöver ändå något mycket mer än de viktigaste elementresultaten som definieras i deras sinne. De vill ha en vision, något större än vinster och resultat. En ökad idealisk skjuter upp lagets kreativitet och passion.
  • Empower att generera ägande: Empower ditt team att vara oberoende beslutsfattare att utföra uppgifter och teammål samtidigt som de definierar sina gränser. Empowered team och medlemmar utför sina mål snabbare eftersom de inte behöver vänta på att det första valet ska välja för dem. Empowered Team äger sitt ansvar.
  • Träna, träna och träna ännu mer: En ledare innehåller en stor andel i framgången för varje teammedlem. Medlemmar i team kräver olika färdigheter och det första valet måste vara tränare snarare än förare. Identifiera färdighetsgap i mjuka tillsammans med kompetensregioner och fortsätta att utbilda dem för att skapa större resultat.
  • Främja höger interpersonella relationer: Låt teamet inse att det kommer att finnas skillnader. Skillnad i kön, kultur, tänkande och arbetsmetod symboliserar de dynamiska och olika medlemmarna som har träffats för att uppnå gemensamma mål. Att respektera skillnaden och värdera andra erfarenheter och tankar gör det möjligt för teamet att arbeta med rätt relationer.
  • Belöningar och ersättning: Som ordspråket, dela först pengarna och sedan dina komplimanger. Alla diskuterar värdighet och fantastiska saker med teamarbete. Fördelar med individer bör dock vara tydliga tillsammans med fördelarna med verksamheten. Sätt ner rätt monetära belöningar och incitament för så att prestationen och fördelarna för individerna och organisationen är balanserade.
  • Ledning med exempel: En ledare leder alltid från ledande. Ställ in exemploriskt fall av disciplin, prestationsorientering som lägger personligt ego för lagets överlägsenhet. Ge kredit till andra medan du kunde ha bidragit mer. Detta vårdar den rätta lagets atmosfär och anda av samhörighet.
  • Fira framgång: Glöm slutligen inte att fira framgång. Det måste förvandlas till en vana att fira varje prestation även om de kan vara. Konstant firande förbättrar teammoralen som driver den för att utföra på högre nivåer och skjuta för större prestationer.
  • Många av affärsföretagskulturerna och ledningarna firar Lone Hero -ledarskapet mycket mer jämfört med teamledarna. I dagens inbördes beroende värld är det lagen inom organisationerna och flera team som alla samarbetar och lägger till de normala företagsmålen som i princip skiljer de dynamiska växande organisationerna från de ensamma cowboy -ledarna som kan kollapsa så snart ledaren inte är öppen för att leda .