Facebook Twitter
beebla.com

Effektivt Teambuilding För Organisatorisk Framgång

Publicerat på Oktober 10, 2021 av Deandre Millinor

"Teamwork är förmågan att arbeta tillsammans mot en gemensam vision. Förmågan att rikta individuella prestationer mot organisatoriska mål. Det är bränslet som gör det möjligt för vanliga människor att uppnå ovanliga resultat." -Andrew Carnegie

Teambyggnad och teamarbete är den viktigaste drivkraften för organisatorisk tillväxt. Dagarna för den ensamma krigare företagets huvudperson som kan ta en organisation till förmögenhet 500 listor med sin charm och geni är äntligen över. Organisationer vill nu skapa team med människor med matematiska förmågor att arbeta för att uppnå företagens mål och mål.

Medan grupper är viktiga inom alla områden i mänsklig strävan, oavsett om det är inom idrottsarbete eller frivilligt arbete, omfattar omfattningen av denna rapport affärsföretag.

Team bildas när:

En blandning av färdigheter, kunskap och erfarenhet krävs för att utföra en specifik uppgift. En enda person kanske inte har en sådan blandning.

Mot bakgrund av utmaningar som fallande vinster, förbättringar av kvalitetsstandarder, sätter ihop ett nytt jobb, hanterar stora förändringsinitiativ och korsfunktionell samordning i stora och komplexa organisationer. Lag kan bildas för flera funktioner. Listan är bara en bred indikator för de typer av lag som kan bildas.

Stages of Team Development

Tuckman och Jenson har klargjort sekvensen för grupputvecklingen i sitt arbete som är den ideala modellen för att förstå och hantera team. Lag måste gå igenom en viss procedur innan den kan slå sig ner och fungera effektivt. Att förstå faserna av utvecklingen av detta team är viktigt för framgångsrik personalhantering.

Formning

Detta är scenen när teammedlemmarna samlas och träffas. Människor är extremt artiga, bekanta sig med varandra och försöker uppskatta deras speciella roller i gruppen. Överst i hjärnan hos sina nya teammedlemmar i formationsstadiet är var och hur de passar in i gruppen. Denna fas präglas av enkel acceptans av varandra, vilket förhindrar kontroverser och ledarskap och hjälp från teamledare när det gäller att lösa sig.

Stormning

Denna fas introducerar konflikter och rivalitet när varje person börjar börja arbeta med strategin. Stress av detta jobb med personliga skillnader i frågor dyker upp. Ibland kan problemen vara kulturella, kulturella eller helt enkelt en fråga om att hävda sin egen fördel i den totala teamekvationen. Interpersonella och kommunikationsfrågor dominerar denna punkt vilket resulterar i en uppblåsning av konfrontation och konflikt.

Chefen behöver största återhållsamhet och mognad i detta skede av teamutveckling. Han måste föra fram alla sina mediekompetenser, känslomässig intelligens och människors ledningsförmåga när det gäller att skapa den ideala atmosfären, skapa vinnande relationer mellan personal och föra deras uppmärksamhet tillbaka på personalvisionen och målen.

Norma

När konflikter börjar lösas, tar arbetsflödet hastigheten. Människor nöjer sig med mer harmoniska arbetsrelationer. Fokus flyttas nu till gemensamma gruppmål och prestationsrelaterade problem. Ett sammanhängande team som känner till sina egna styrkor och svagheter flyttar nu till toppprestanda som utnyttjar medlemmarnas kompletterande färdigheter. Detta är också den punkt där lagledaren börjar delegera mer effektivt. Att ge personalen en viss funktionell autonomi bidrar till att släppa loss kreativiteten hos sina medlemmar som gör en topppresterande grupp.

Utför

Detta är det sista steget där en idealisk gruppidentitet görs. Det finns oberoende och inbördes beroende, lärande förutom att dela kunskap, hastighet och effektivitet. Alla glitches utjämnas av gruppledaren. Det finns mycket stora nivåer av frihet som ger upphov till utvecklingen av nya ledare. Operationen är det toppmötet på grund av hög motivation.

En framgångsrik teamledare känner till de olika faserna i teambildningen och utvecklingen. Han övervakar gruppen effektivt genom att moderera sina gruppledarstilar baserat på utvecklingsstadiet där teamet passerar.