Facebook Twitter
beebla.com

Tips För Bättre Teamarbete Och Teambuilding

Publicerat på September 8, 2022 av Deandre Millinor

Teambyggnad och teamwork -färdigheter är avgörande för din effektivitet som chef eller entreprenör. Även om du inte är i ledarskapsposition ännu, kan bättre kunskap om teamarbete göra dig till en mycket effektivare anställd och presentera dig till en kompletterande fördel på din arbetsplats.

Team Building -framgång är när ditt team kan åstadkomma något större och arbeta bättre än ett band med exakt samma individer som fokuserar på egen hand. Du har en stark synergi av individuella bidrag. Men du kan hitta två kritiska faktorer för att skapa ett kraftfullt team.

Den första kritiska faktorn för en teamwork -framgång är att teaminsatserna riktas mot exakt samma tydliga mål, lagmålen. Detta förlitar sig starkt på god kommunikation i teamet och harmonin i medlemsförhållanden.

Det andra viktiga elementet kan vara mångfalden av färdigheter och personligheter. När människor använder sina styrkor helt, men kan kompensera för varandras svagheter. När olika

Personlighetstyper balanserar och kompletterar varandra.

Här är några ytterligare idéer om teamutveckling, tekniker och tips du kan använda i din position.

 • Se till att teammålen är helt tydliga och helt förstås och accepterade av varje teammedlem.
 • Se till att det finns fullständig tydlighet i vem som ansvarar för vad. Gör ditt allra bästa för att undvika överlappningar av myndighet. Till exempel, när det finns en risk att två medarbetare utan tvekan kommer att tävla om kontroll med hjälp av område, gör en ansträngning för att dela upp det området i två distinkta delar och presentera varje mer fullständig kontroll i en annan av dessa delar, i enlighet med de individens styrkor och personliga lutningar.
 • För förhållanden som beror på teamkonsensus och engagemang innebär mer det kompletta teamet i ditt val att göra process. Använd till exempel gruppsessioner med kollektiva diskussioner om möjliga beslutsalternativ eller lösningsidéer. Vad du vill uppnå här är att varje #- #

  Teammedlemmen känner sitt ägande i det ultimata beslutet, lösningen eller idén. Ju mer hon eller han känner sig på detta sätt, desto mer troligt är det att de lita på och investera i den beslutade typen av handling.

 • Se till att du inte kan hitta några blockerade kommunikationslinjer och att du också liksom ditt folk förblir helt informerat.
 • Bygg förtroende tillsammans med dina medarbetare genom att spendera en-till-en mängd tid i en atmosfär av öppenhet och ärlighet. Var lojal mot dina anställda, i händelse av att du förväntar dig exakt samma.
 • Låt dina arbetsplatser Associates bygga förtroende och öppenhet mellan varandra i teamutvecklingsaktiviteter och evenemang. Ge dem några möjligheter till extra social tid med varandra inom en atmosfär som uppmuntrar öppen kommunikation. Till exempel i en organisationslunch på fredag.
 • Var försiktig med interpersonella frågor. Erkänna dem tidigt och hantera dem till full upplösning.
 • Missa aldrig möjligheter att stärka dina anställda. Ge dig tack eller visa uppskattning av en personlagsspelares arbete.
 • Begränsa dig inte till i slutändan negativ feedback. Vara pris. När det finns en chans, ge positiv feedback också.
 • Slutligen, även om lagarbete och teamutveckling kan vara utmanande, är omformuleringarna från hög teameffektivitet verkligen värda det.