Facebook Twitter
beebla.com

Vad Gör Tränare När De Inte Tränar?

Publicerat på September 14, 2022 av Deandre Millinor

Träning börjar med ett nytt verktyg/ nytt beteende eller kanske en ny policy. Att träna teamet tjänas på utvecklingsstadiet för att vara en ämnesekspert. De kan bli ombedda att uppnå en behovsanalys för att erkänna vilka färdigheter eller beteenden som ska läras eller förändras. De kan också vara engagerade i instruktionsdesignen, så att de måste börja se projektet från botten upp. Utbildning uppkallas för att representera vad de tror att dina klientsvar eller frågor kan vara och hjälpa utvecklarna att förbereda sig för att svara på dessa frågor.

När fokus för att träna har identifierats kan tränaren också blandas i skapandet av utarbetningsmaterial. Detta kan innehålla allt i instruktionsdesignprocessen, från skärmbilder till inlärningsaktiviteter, till kunskapskontroller. Eftersom utbildningsguiderna tillverkas fungerar tränaren som marsvin för materialen, redaktören och systemtestaren för att se om materialet validerar utbildningen. Ett av materialen är komplett att träna team är ofta ansvariga för att skriva ut, samla, binda och distribuera materialen för användning. De är också ansvariga för långsiktigt underhåll av materialen och uppdaterar ständigt eventuella förändringar på vägen.

Träningsteamet går sedan in i rollen som samband mellan avdelningarna. De diskuterar kalendrar, lanseringsdatum, affärskrav och tillgänglighet av rymden för att starkt hjälpa till att bestämma lämpliga utbildningsscheman. De åtar sig ofta kommunikationens roll och ansvarar därför för alla hoopla som skapas runt utbildningsinitiativet.

Tränaren ansvarar sedan för att förbereda sig och träna utrymme för att träna evenemanget. De måste delta i Train utbildarna för att se till att de lär sig att leverera materialet. De måste ta ner anteckningar och öva sina underlättningsförmågor på vad de kan ha problem med. Tränaren kommer att förbereda området, se till att alla system fungerar, testar alla projektorer, ljudsystem, datorer eller lampor som kan behövas.

Om Work Out -evenemang verkligen är ett nytt datorverktyg eller program Tränare testar åtkomst och responstider i att träna Databank och bekräftar att eleverna kan logga in på systemet och att maskinen efterliknar exakt vad som kommer att hända i live -databasen.

Om träning innebär förändringshantering eller beteendefärdigheter, bör tränaren vara i stånd att ge kända skäl för inköp och typer av framgångsrik implementering av färdigheterna. I förändringshanteringssituationer kallas tränaren ofta för att bli förespråkare, rådgivare och kommunikationsförbindelse. Tränaren är ofta din klients röst i Adition till agentens.

När utarbetningsevenemanget är komplett kommer tränaren att gå in i rollen som tränare eller observatör och går tillbaka till behovsanalys för att mäta effektiviteten i att träna evenemang, nära färdighetsgap och erbjuda ytterligare stöd till praktikanterna eftersom de utövar nya färdigheter eller beteenden.

Tränare tenderar att betraktas som idén om kontakt för att verifiera och validera information och kommer sannolikt att vara aktuella på eventuella förändringar, erbjudanden, policyer eller information i de dagliga interaktionerna mellan dessa klienter.

Träningsteamet kan vara en integrerad del i den pågående tillväxten och utvecklingen av en organisation, det tar också flexibilitet, intelligens, personlighet och möjlighet att planera, multitask och leverera. De kommer sannolikt att hålla sig aktuella i utbildningspraxis, bygga sina helt egna färdigheter och tillämpa nya träningstekniker på sina presentationer.