Facebook Twitter
beebla.com

SENASTE ARTIKLARNA - SIDA: 5

Hur Hjälper Personlig Utveckling I Affärer?

Publicerat på Oktober 25, 2022 av Deandre Millinor
Team driver de flesta företag och team fungerar bäst om varje medlem är i linje med hela gruppen och arbetar på ett lyckligt vänligt sätt.Teamutvecklingen har varit extremt populär under de senaste tio åren ungefär, men skulle det inte vara så lättare om vi naturligtvis levde ett liv i synkroni tillsammans med dina lagkamrater såväl som dina kunder.Företag under det förflutna har anställt människor för det avsedda syftet att uppfylla ett jobb och betala en lön, om den anställde kanske inte njuter av det arbete de gör...

Vad Gör Tränare När De Inte Tränar?

Publicerat på September 14, 2022 av Deandre Millinor
Träning börjar med ett nytt verktyg/ nytt beteende eller kanske en ny policy.Att träna teamet tjänas på utvecklingsstadiet för att vara en ämnesekspert.De kan bli ombedda att uppnå en behovsanalys för att erkänna vilka färdigheter eller beteenden som ska läras eller förändras.De kan också vara engagerade i instruktionsdesignen, så att de måste börja se projektet från botten upp...

Ensamhet Mot Lagarbete!

Publicerat på Augusti 21, 2022 av Deandre Millinor
Den individuella självhäftande inställningen begränsar ofta graderna av den genomsnittliga personen, detta händer aldrig i en organisationsaktivitet.Studenterna i gruppen har en tendens att driva en annan medlemmar till det extrema och därmed få det bästa av alla.Anta att flera studenter uppmanas att skapa en romersk amfiteater, med viss modernitet.Varje individ uppfattar strukturen i sina egna tankar, detta resulterar i en hälsosam diskussion om utseendet...

Att Hantera Svåra Människor

Publicerat på Juli 23, 2022 av Deandre Millinor
Har du påpekat att vissa människor verkar sluta lyssna redan innan du börjar prata? Kan du undvika att närma dig vissa individer om du inte absolut har det också? Förbättra din möjlighet till samtalssucces genom att ta hänsyn till följande tio faktorer innan du börjar nästa konversation.Tänk på inställningen.Var kommer konversationen att hända? Kan det vara offentligt eller privat? Finns det andra aktiviteter som kommer att vara distraherande? Kan vara inställningen godkännande för det här problemet?Tänk på personlighet, kön, kultur, ålder etc...

Workplace Fitness: Tongue-in-Cheek

Publicerat på Juni 4, 2022 av Deandre Millinor
Våra tungor förblir lyckligt med att sända ininscerity, hyckleri och en mängd skadliga dart till förplanerade eller intetanande mål.TunganTungan kan vara det viktigaste kärlet som används för att tala.Det åstadkommer detta genom att spruta ut ljud och ord.Även om ett litet område i kroppen kontrollerar och påverkar det riktningen för våra liv.Ganska ofta gör det mycket bra; Men ibland får det oss till enorma problem, och att kontrollera detta är en livslång process...