Facebook Twitter
beebla.com

Xây Dựng Các Nhóm Hiệu Suất Cao

Đăng trên Tháng Tám 24, 2022 bởi Deandre Millinor

Thành công quản lý của bạn được liên kết với nhóm của bạn. Các đội sẽ là nguồn lực hiệu quả nhất của một doanh nghiệp. Những ngày lãnh đạo đơn độc đã kết thúc với Alexander The Fantastic. Đây là những ngày của lãnh đạo nhóm. Khi bạn có thể tạo ra một nhóm thành công và là người lãnh đạo, người bình đẳng hơn một chút so với những người khác, bạn có thể hoàn thành tất cả những gì bạn làm với thành công lớn.

Phát triển nhóm thành công đòi hỏi một lượng lớn sự tập trung và nỗ lực. Dưới đây là một vài ý tưởng để xây dựng các nhóm có hiệu quả và mang lại kết quả.

  • Xác định các mục tiêu: Các cộng sự có hiểu rõ những kỳ vọng từ trang web của họ không? Các thách thức hiệu suất đã được xác định rõ ràng? Họ có biết rất rõ kết quả mong đợi là gì không? Khi có một sự hiểu lầm về các kết quả được mong đợi từ mỗi thành viên trong tình trạng của nhóm, bạn có thể viết ra đội.
  • Xác định tầm nhìn: Các đội nhận ra rằng họ có thể ở vị trí chỉ tồn tại bằng cách cung cấp kết quả bên dưới. Tuy nhiên, họ cần một cái gì đó nhiều hơn nhiều so với kết quả yếu tố chính được xác định trong tâm trí của họ. Họ muốn có một tầm nhìn, một cái gì đó lớn hơn lợi nhuận và kết quả. Một lý tưởng ngày càng tăng lên sự sáng tạo và đam mê của đội.
  • Trao quyền để tạo quyền sở hữu: Trao quyền cho nhóm của bạn trở thành những người ra quyết định độc lập thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu nhóm trong khi xác định ranh giới của họ. Trao quyền cho các nhóm và thành viên thực hiện các mục tiêu của mình nhanh hơn vì họ không cần phải chờ lựa chọn đầu tiên để chọn cho họ. Các đội được trao quyền sở hữu trách nhiệm của họ.
  • Đào tạo, đào tạo và đào tạo nhiều hơn nữa: Một nhà lãnh đạo bao gồm một cổ phần lớn trong sự thành công của mọi thành viên trong nhóm. Các thành viên của các đội yêu cầu các kỹ năng khác nhau và lựa chọn đầu tiên phải là một huấn luyện viên chứ không phải là người lái xe. Xác định khoảng cách kỹ năng trong mềm cùng với các khu vực chuyên môn và tiếp tục đào tạo chúng để tạo ra kết quả lớn hơn.
  • Bồi dưỡng các mối quan hệ giữa các cá nhân: Làm cho nhóm nhận ra rằng sẽ có sự khác biệt. Sự khác biệt về giới tính, văn hóa, cách suy nghĩ và phương pháp làm việc tượng trưng cho các thành viên năng động và đa dạng, những người đã cùng nhau đạt được các mục tiêu chung. Tôn trọng sự khác biệt và định giá trải nghiệm và suy nghĩ của người khác cho phép nhóm hoạt động với các mối quan hệ thích hợp.
  • Phần thưởng và Bồi thường: Như đã nói, trước tiên hãy chia sẻ tiền sau đó là những lời khen của bạn. Mọi người thảo luận về sự xứng đáng và những điều tuyệt vời về công việc nhóm. Tuy nhiên, lợi thế cho các cá nhân nên được rõ ràng cùng với những lợi ích cho doanh nghiệp. Đặt ra các phần thưởng và ưu đãi tiền tệ thích hợp cho thành tích và lợi ích cho các cá nhân và tổ chức được cân bằng.
  • Dẫn bằng ví dụ: Một nhà lãnh đạo luôn dẫn đầu từ hàng đầu. Đặt trường hợp mẫu mực của kỷ luật, định hướng hiệu suất đặt cái tôi cá nhân cho sự vượt trội của đội. Cung cấp tín dụng cho người khác trong khi bạn có thể đã đóng góp nhiều hơn. Điều này nuôi dưỡng bầu không khí nhóm thích hợp và tinh thần của sự kết hợp.
  • Kỷ niệm thành công: Cuối cùng đừng quên ăn mừng thành công. Nó phải biến thành một thói quen để ăn mừng mọi thành tích mặc dù họ có thể nhỏ bé. Lễ kỷ niệm liên tục cải thiện tinh thần nhóm thúc đẩy nó thực hiện ở cấp độ cao hơn và bắn cho những thành tựu lớn hơn.
  • Nhiều nền văn hóa và quản lý doanh nghiệp kinh doanh tôn vinh lãnh đạo anh hùng đơn độc hơn rất nhiều so với các nhà lãnh đạo nhóm. Trong thế giới phụ thuộc lẫn nhau ngày nay, các đội trong các tổ chức và nhiều nhóm đều hợp tác và thêm vào các mục tiêu công ty bình thường về cơ bản phân biệt các tổ chức phát triển năng động với các lãnh đạo cao bồi đơn độc có thể sụp đổ ngay khi nhà lãnh đạo không mở để lãnh đạo để lãnh đạo .