Facebook Twitter
beebla.com

Nhãn: đào tạo

Bài viết được gắn thẻ đào Tạo

Cách Giữ Chân Nhân Viên Chất Lượng

Đăng trên Tháng Sáu 14, 2023 bởi Deandre Millinor
Không có bất kỳ câu hỏi nào rằng doanh thu của nhân viên bao gồm một ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp.Người ta ước tính rằng, trung bình, một tổ chức sẽ dành khoảng một phần ba tiền lương của một nhân viên mới để thay thế một nhân viên khởi hành.Bạn có thể tìm thấy các chuyên gia tin rằng chi phí cho các doanh nghiệp dựa trên thành viên cũng có thể cao hơn...

Tầm Quan Trọng Của Việc Phát Triển Chương Trình đào Tạo Cho Công Ty Của Bạn

Đăng trên Có Thể 24, 2023 bởi Deandre Millinor
Điều cần thiết là các công ty xây dựng một chương trình đào tạo tốt để giữ cho nhân viên của họ có động lực.Đào tạo có thể bao gồm một loạt các lý do từ đào tạo cho thuê mới về hoạt động của bạn, để giới thiệu một khái niệm mới cho một nhóm làm việc để thu hút một hệ thống máy tính mới.Dù lý do gì đằng sau việc tiến hành một buổi tập thể dục, đây là một chương trình đào tạo toàn diện, liên tục và nhất quán được phát triển để giữ cho nhân viên của bạn có động lực về việc học các khái niệm mới và duy trì bộ phận của bạn có lợi nhuận...

Hóa Học Nhóm Trong Các đội Có Hiệu Quả Cao

Đăng trên Tháng Tư 19, 2023 bởi Deandre Millinor
Hầu hết mọi người đã chứng kiến ​​tận mắt rằng không hoàn toàn tất cả các đội có thiện chí làm việc rất tốt với nhau.Đặc điểm quan trọng nhất của một nhóm hiệu quả cao là tất cả các thành viên đều nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu của đội.Các mục tiêu phải rõ ràng, thực tế, có thể đo lường được và có thể hỗ trợ bởi cả cộng sự và quản lý cấp trên...

Huấn Luyện Viên Làm Gì Khi Họ Không đào Tạo?

Đăng trên Tháng Tám 14, 2022 bởi Deandre Millinor
Đào tạo bắt đầu với một công cụ mới/ hành vi mới hoặc có lẽ là một chính sách mới.Nhóm làm việc được kiếm được ở giai đoạn phát triển là một chuyên gia về vấn đề chủ đề.Họ có thể được yêu cầu thực hiện phân tích nhu cầu để nhận ra những kỹ năng hoặc hành vi nào nên được học hoặc thay đổi...

Các Phương Pháp Hàng đầu để Tạo Ra Một Nhóm Làm Việc Thành Công

Đăng trên Tháng Sáu 9, 2021 bởi Deandre Millinor
Các nhóm thường hữu ích trong các tình huống mà công việc không thể hoàn thành riêng lẻ hoặc nếu nhiệm vụ yêu cầu làm việc lẫn nhau.Tuy nhiên, một nhóm thành công đòi hỏi suy nghĩ và chuẩn bị.Quá thường xuyên, một nhóm các cá nhân chỉ đơn giản là bị ném cùng nhau, được giao một nhiệm vụ, "lệnh diễu hành" và sau đó nói: "Bây giờ hãy làm cho chúng tôi tự hào!"Để tạo ra một nhóm làm việc hiệu quả, kết quả được xác định, các mục tiêu chung và kỹ năng phù hợp là chìa khóa thành công...