Facebook Twitter
beebla.com

Cách Các Nhà Lãnh đạo Mở Khóa Tiềm Năng Trong Các đội

Đăng trên Tháng Một 2, 2022 bởi Deandre Millinor

Các nhà lãnh đạo phải đối mặt với việc mở khóa tiềm năng trong những người mà họ lãnh đạo và thúc đẩy người đó là một phần quan trọng của thủ tục này. Động lực không phải là thứ được thực hiện cho một cá nhân vì họ đã sở hữu nó. Những gì một nhà lãnh đạo làm, để có được toàn bộ đội, là xuất viện, hoặc mở khóa, nó. Dưới đây là bảy cách các nhà lãnh đạo mở khóa tiềm năng trong con người.

Các nhà lãnh đạo thảo luận về tầm nhìn và giá trị của họ.

Tầm nhìn chính xác là những gì các nhân viên khao khát. Một số tầm nhìn có thể không bao giờ có thể truy cập được, nhưng bằng chính sự tồn tại của họ, họ truyền cảm hứng, kích thích và truyền cảm hứng cho mọi người để biến họ thành hiện thực. Tuy nhiên, tầm nhìn đến từ đâu là ít quan trọng hơn so với việc các thành viên trong nhóm có chia sẻ đầy đủ tầm nhìn hay không. Tầm nhìn đến từ đâu? Về cơ bản nó đến từ những gì bạn đánh giá cao hoặc quan tâm mạnh mẽ. Giá trị, sau đó, là cơ sở của tầm nhìn. Thông thường bạn sẽ có một vài giá trị. Mỗi cá nhân thường có thể xác định và giải thích chúng bằng lời nói của họ. Chúng không nhất thiết giống như các câu lệnh, khẩu hiệu hoặc khẩu hiệu được viết trên tường hoặc bảng thông báo. Là một nhà lãnh đạo, điều quan trọng là bạn thường xuyên khôi phục các giá trị của nhân viên và hiển thị chúng bằng hành động của riêng bạn. Các nhà lãnh đạo cũng nên yêu cầu các thành viên trong nhóm tiếp tục tạo ra các ví dụ về cách họ biến các giá trị thành hiện thực.

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao mọi người.

Mọi người sẽ làm việc rất khó khăn để có được một nhà lãnh đạo vì họ tin rằng bạn đánh giá cao họ như một người. Bạn làm điều này bằng cách đối xử với mọi cá nhân với sự tôn trọng và bằng cách kiên trì yêu cầu rằng đây cũng là cách các thành viên trong nhóm đối xử với nhau.

Các nhà lãnh đạo đưa ra sự công nhận.

Nghiên cứu chỉ ra rằng các tổ chức hiếm khi được công nhận đủ cho chính người dân của họ. Tất cả mọi người thường tin rằng họ được coi là điều hiển nhiên và có phản hồi không đầy đủ cho những nỗ lực của họ. Sự công nhận không phải lúc nào cũng cần phải ở dạng khuyến mãi hoặc tăng lương. Nhóm của bạn cần những tín hiệu rõ ràng về sự đánh giá cao, có thể dễ dàng và đơn giản là được thực hiện bằng cách nói "Cảm ơn bạn", một chút hiện tại, khen ngợi công khai, một bữa tiệc, v.v ..

Các nhà lãnh đạo là sáng tạo.

Sáng tạo là một trong những phương tiện mạnh nhất có nghĩa là một người tiên phong có thể mở khóa toàn bộ tiềm năng của nhóm của bạn và truyền chúng với năng lượng mới. Bạn có thể thúc đẩy sự sáng tạo bằng cách cởi mở với các khả năng mới, kết nối mới, quy trình mới và các giải pháp đáng ngạc nhiên. Để sử dụng tất cả mọi người trong đội vì tiềm năng cao nhất của họ, họ phải được kéo dài như con người. Điều này không có nghĩa là đặt ra các mục tiêu không thể nhiều như dự đoán hầu hết mọi cá nhân trong nhóm. Để dự đoán nhiều nhất, bạn sẽ cần phải hiểu từng tài năng của từng người. Bạn có thể tìm hiểu về các thành viên của nhóm này thông qua các thủ tục đánh giá chính thức, hỏi cá nhân, hỏi người khác, thử nghiệm và lỗi tại nơi làm việc, v.v ... Mảng khả năng của nhóm bạn có thể sẽ làm bạn kinh ngạc. Hãy vui vẻ khám phá tài năng của nhóm.

Các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho công việc đặc biệt.

Thật thú vị, mọi người sẽ làm công việc phi thường cho một số nhà lãnh đạo chứ không phải cho những người khác. Điều này xảy ra khi mọi người nhìn thấy lợi ích của chính họ liên kết với người tiên phong và anh ấy/cô ấy muốn đạt được. Khi bạn kêu gọi nỗ lực của nhóm, hãy nhớ rằng mọi người phản ứng với cảm xúc và sự thật. Cả hai đều là điều cần thiết. Sự kiện sẽ bắt đầu quá trình thuyết phục nhân viên của bạn rằng nỗ lực sử thi là cần thiết. Hãy chắc chắn rằng bạn chuẩn bị các sự kiện một cách cẩn thận vì họ cần phải chống lại sự giám sát của đội. Cảm xúc là một thành phần rất quan trọng khác. Bạn sẽ cần phải thu hút cảm giác của mọi người, không chỉ đơn giản là các bộ phận hợp lý, hợp lý của họ. Sự thật một mình sẽ hiếm khi khai thác sức mạnh và cam kết ẩn giấu của một nhóm. Theo dõi các dấu hiệu từ nhóm để chỉ ra rằng các cá nhân đang thực hiện công việc đặc biệt và ngay lập tức củng cố nó bằng cách đưa ra sự công nhận và phê duyệt.

Các nhà lãnh đạo làm theo cách của họ.

Các nhà lãnh đạo sẽ cần phát triển một cách và áp dụng một phong cách phù hợp với họ. Sau đó, khi bạn sẽ cần một nỗ lực đặc biệt từ nhóm, đây là thời điểm để cho họ thấy phong cách lãnh đạo thực sự của bạn. Mọi người truyền cảm hứng không đơn giản như nó nghe. Nó bắt đầu với bạn, chia sẻ với họ những gì thúc đẩy bạn. Nếu được dành riêng cho những gì bạn cần, mọi người sẽ phản ứng với cảm hứng, sức mạnh và tầm nhìn của bạn. Nếu bạn thực sự tin tưởng vào tầm nhìn của mình, và toát lên năng lượng và niềm đam mê về nó, các nhân viên cũng sẽ chia sẻ trong nỗ lực đó với bạn và cảm thấy sự nhiệt tình của bạn. Ngược lại, tiêu cực cũng sẽ tạo ra những ý tưởng tiêu cực từ nhóm của bạn. Hãy nhớ rằng mỗi thành viên trong nhóm sẽ trả lời với "những gì trong đó cho tôi?" tiếp cận. Khám phá những gì mỗi cá nhân trong nhóm cần và bạn sẽ có chìa khóa để mở khóa tiềm năng của họ và duy trì nỗ lực cụ thể mà bạn yêu cầu.

Phẩm chất của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo sẽ lôi kéo mọi người nghĩ về việc thực hiện nỗ lực hoành tráng mà bạn muốn hoặc cần. Họ có thể bị thu hút bởi ngọn lửa, nhân tính, năng lượng, tính toàn vẹn hoặc cam kết của bạn. Họ có thể tôn trọng và sợ quyết định của bạn để thực hiện một cái gì đó xảy ra, nhưng đó là phẩm chất con người mà bạn chia sẻ sẽ có được sự tôn trọng và cam kết của họ.