Facebook Twitter
beebla.com

Tại Sao Xây Dựng đội Ngũ Quan Trọng đối Với Thành Công Của Bạn

Đăng trên Bước Dều 6, 2024 bởi Deandre Millinor

Làm việc nhóm tuyệt vời là một trong những chìa khóa quan trọng nhất cho thành công của công ty bạn. Mọi người càng tương tác hài hòa, nó thực sự tốt hơn cho công ty. Làm việc theo nhóm có thể là cách mà mọi thứ đã kết thúc ngày nay - và khi bạn không có một nhóm gắn kết, bạn đang thực sự tàn tật tổ chức của mình trên thị trường.

Theo Wikipedia, sự phát triển của đội là điều cần thiết để thành công vì nó không tự nhiên đối với những người ở phía trước cùng nhau trong một nhóm mới và ngay lập tức bắt đầu đi cùng. Trong suốt lịch sử, việc tạo ra một nhóm đã là sự kiện kinh nghiệm và lịch sử được chia sẻ. Khi trải nghiệm và lịch sử đó còn thiếu, một nhóm nói về tầm nhìn và mục tiêu tiêu chuẩn, hoặc thậm chí hoạt động cùng nhau theo cách thúc đẩy những phẩm chất tốt nhất của mọi người tham gia trong nhóm. Đặt đơn giản - để hoạt động như một đội.

Làm cho nhân viên của bạn tránh nghĩ về nhau với tư cách là đối thủ cạnh tranh và bắt đầu làm việc với tư cách là một nhóm không dễ dàng như vậy vì nó nghe, dù sao nó cũng rất quan trọng để được coi là một lực lượng mạnh mẽ trong tổ chức của bạn. Trong số các lợi ích của việc xây dựng nhóm sẽ là như sau:

  • Các nhóm có xu hướng thành công hơn trong việc thực hiện các kế hoạch và chiến lược phức tạp. Khi bạn có thể chia nhiệm vụ thành các lĩnh vực trách nhiệm, một nhóm có thể giải quyết nhiều dự án kỹ thuật hơn so với một nhóm các cá nhân.
  • Các nhóm phát triển các giải pháp sáng tạo hơn vì chúng có thể kết nối và động não. Khi các cộng sự nảy ý tưởng với nhau, họ đạt được các giải pháp mà không ai có thể phát triển một mình. Khi các đội tiếp tục ổn định để làm việc cùng nhau, hầu hết trong số họ phát hiện ra rằng lợi thế công việc cá nhân của họ từ khả năng mới của họ để nhìn mọi thứ từ các quan điểm khác.
  • Các nhóm xây dựng cam kết với các ý tưởng và kế hoạch vì họ có quyền sở hữu khái niệm này. Bất cứ khi nào một nhóm tham gia vào một dự án ngay lập tức, họ dễ bị tập trung vào những lý tưởng mà nó đại diện.
  • Các nhóm có xu hướng bền bỉ hơn sự phụ thuộc vào các cá nhân. Đối với những người có một người chịu trách nhiệm về một dự án, việc mất đi See Your Face có thể làm tê liệt dự án. Một khi bạn phụ thuộc vào một nhóm, sự mất mát của một cá nhân có thể khó khăn, tuy nhiên công việc của nhóm sẽ tiếp tục.
  • Các hoạt động xây dựng nhóm thúc đẩy nhân viên của bạn cung cấp nỗ lực tuyệt đối tốt nhất của họ đối với nhóm.
  • .