Facebook Twitter
beebla.com

Công Nhận Nhân Viên

Đăng trên Tháng Mười Một 13, 2023 bởi Deandre Millinor

Các đánh giá thường xuyên, trực tiếp cùng với nhân viên của bạn cung cấp một diễn đàn hai chiều hiệu quả để tạo và xem xét các mục tiêu thành tích thực tế, cung cấp phản hồi về hiệu suất và chú ý và xem xét bất kỳ vấn đề nào mà nhân viên có thể gặp phải. Chẳng hạn, một giám đốc bán hàng có thể tin rằng họ đang thực hiện, khi thực sự các mục tiêu bán hàng đã được đặt ra quá nhiều. Thông qua việc thẩm định, các mục tiêu này có thể được xem xét và đặt ở cấp độ thực tế hơn. Và theo các mục tiêu đã được đáp ứng và các mục tiêu đạt được, thực sự chỉ là công bằng khi xác định nỗ lực của nhân viên của bạn trong việc thực hiện tốt nhất.

Tại sao nhận dạng nhân viên?

Đây là nơi công nhận nhân viên chiếm vị trí trung tâm. Thông qua sự công nhận của nhân viên, bạn cung cấp cho nhân viên của mình lý do tại sao phải tiếp tục, đẩy mạnh hơn một chút và đạt được ước mơ của họ. Bạn chắc chắn có thể làm điều này cho họ cơ hội tốt hơn để chứng minh bản thân xứng đáng với công việc bạn đã cho họ. Cung cấp cho mọi người những công việc mới hoặc tốt hơn ngụ ý rằng bạn nhận ra thành tích của họ và khuyến khích họ hoàn thành thành công hơn nữa. Cận cảnh hiệu suất đặc biệt cũng truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp để tăng cường đóng góp của họ trong công việc. Tất cả những điều này sôi nổi ngay theo ý tưởng rằng sự công nhận của nhân viên, thực sự, là một yếu tố thiết yếu trong thành công của doanh nghiệp.

Nhận dạng nhân viên theo kế hoạch

Đúng như tên gọi của nó, sự công nhận theo kế hoạch là một kế hoạch phối hợp trước. Do tần số của nó, chức năng có thể không nhất thiết phải chính thức. Theo hạng mục này, các giải thưởng công nhận nhân viên điển hình nhất là hỗ trợ khách hàng, tham dự, thành tích xuất sắc, nhân viên của tháng, năng suất và an toàn.

Nhận dạng nhân viên ngay lập tức

Cách tiếp cận này để công nhận nhân viên đưa ra sự thừa nhận bất cứ lúc nào để triển lãm các nguyên tắc và lý tưởng được duy trì bởi doanh nghiệp và vai trò của họ trong việc đạt được các mục tiêu và mục tiêu của cơ sở. Doanh nghiệp hoặc quản lý có thể trao giải thưởng cho công nhân đặc biệt dựa trên nỗ lực đáng khen ngợi, đoàn kết, hoàn thành một dự án đặc biệt, mua lại một thủ tục công ty mới, hoặc chỉ bày tỏ sự mắc nợ với nhân viên để nỗ lực như vậy.

Nhận dạng nhân viên chính thức

Loại nhận dạng nhân viên này được thực hiện hàng năm. Do hình thức, chức năng thể hiện một buổi lễ cực kỳ quyến rũ và uy tín. Loại nhận dạng nhân viên này khiến cho sự thừa nhận về hiệu suất toàn bộ và xuất sắc của một công nhân. Bản thân giải thưởng thực sự đặc biệt mà mỗi nhân viên nhằm mục đích đạt được nó. Đôi khi chúng được gọi là Giải thưởng Chủ tịch, Câu lạc bộ 10 phần trăm tốt nhất, v.v ... Trong loại công nhận nhân viên này, các giải thưởng điển hình nhất được dành cho nhân viên hoặc hiệu suất xuất sắc và đáng chú ý của bộ phận. Điều này xác định một công việc tuyệt vời mà một nhân viên có thể hoàn thành bất kể mức độ khó của nó. Tuy nhiên, việc kinh doanh nên lưu ý rằng sự công nhận của nhân viên sẽ không chỉ đơn giản ngụ ý rằng đó là động thái đúng đắn để thực hiện như nhân viên của bạn đã thực hiện công đức như vậy.

Lý do

Lý do chính để công nhận nhân viên là xây dựng cầu nối giữa mọi người, để xác định giao tiếp, cũng để thừa nhận sự xứng đáng của mọi nhân viên trong việc thiết lập sự thành công của tổ chức hoàn chỉnh. Hơn nữa, sự công nhận của nhân viên được đánh giá cao nếu chức năng kịp thời và được thực hiện tại một cuộc họp mặt công cộng hơn nhiều. Theo cách này, ấn tượng là dữ dội hơn. Do đó, sự công nhận của nhân viên nên đi sâu hơn về thời gian và nỗ lực của bạn của nhân viên để thực hiện các nhiệm vụ hơn là chính hiệu ứng. Nghiên cứu cho thấy rằng việc cung cấp trọng lượng tương đương với các nhu cầu trí tuệ, cảm xúc và tâm lý của nhân viên thông qua sự công nhận của nhân viên, cam kết của nhân viên được tăng lên và vì lý do đó năng suất tăng lên.

Nhân viên phải nhớ rằng

  • Nhận dạng nhân viên không nên được mong đợi
  • Nó sẽ không dịch sang chương trình khuyến mãi tức thời
  • Nó có thể không dẫn đến bất kỳ khoản bồi thường tiền tệ nào
  • Được coi là tốt nhất như một món quà
  • Lý do chính để nhận dạng nhân viên sẽ là thúc đẩy tích cực nhóm
  • .