Facebook Twitter
beebla.com

Chiến Lược động Lực Của Nhân Viên

Đăng trên Tháng Mười 11, 2023 bởi Deandre Millinor

Tại nơi làm việc, có thể rất khó để có được động lực của nhân viên. Có một số yếu tố chơi với động lực của nhân viên. Đó thực sự là trách nhiệm của người quản lý để thúc đẩy nhân viên. Điều này đôi khi rất khó khăn.

Có sáu hướng dẫn mà một người có thể làm theo để đạt được động lực của nhân viên.

  • Một môi trường làm việc thân thiện thực sự quan trọng đối với một thái độ tự tin trong công việc. Xã hội hóa phải được chấp nhận nói chung. Mọi người có thể làm việc và giao tiếp đồng thời. Cần phải có sự tương tác giữa nhân viên của bạn để đảm bảo rằng họ tạo ra một trái phiếu và mối quan hệ để trở thành nhóm.
  • Ngoài ra, nếu đến với nhiệm vụ của bạn hàng ngày không bao giờ là niềm vui, sau đó bạn có thể có một số công nhân rất không có động lực trên tay của bạn. Nó nên là một nơi thú vị để dành 8-10 giờ mỗi ngày. Đó là rất quan trọng cho động lực của nhân viên.

  • Giúp nhân viên đặt mục tiêu cho bản thân là điều cần thiết để đạt được động lực của nhân viên. Mọi người phải biết những gì kỳ vọng của họ là cùng với mô tả công việc của họ. Một cuộc họp nhân viên hàng tuần có thể tốt cho một nơi làm việc hiệu quả. Đây là một ý tưởng tốt để có được đầu vào của họ và chú ý đến bất kỳ khiếu nại nào.
  • Chính sách cửa mở với quản lý là rất quan trọng. Các nhân viên nên ở một vị trí để đến và thảo luận về bất kỳ vấn đề cũng như ý tưởng với ban quản lý, trong bảo mật. Họ phải có khả năng đưa ra phản hồi của họ về các vấn đề. Hơn nữa, ban quản lý cần phản hồi.
  • Thưởng cho nhân viên của bạn bằng tiền thưởng, chương trình khuyến mãi, giải thưởng nhân viên của tháng hoặc tăng giá có thể giúp thúc đẩy họ. Ngay cả những lời khen ngợi cũng đáng khích lệ cho các nhân viên. Nó cho phép họ hiểu rằng họ có giá trị đối với đội.
  • Nếu không có những phần thưởng hoặc lời khen ngợi này, các nhân viên sẽ cảm thấy không được đánh giá cao và vô giá trị. Nếu họ có những cảm xúc này, họ sẽ không có bất kỳ niềm tự hào nào trong công việc của họ và bạn có thể có được công việc kém.

  • Hiểu rằng tất cả mọi người làm việc với một lý do đủ tốc độ khác cho một phong cách khác thực sự là một chìa khóa để thành công. Có nhiều tính cách khác nhau ở một nơi làm việc. Đó là công việc của các nhà quản lý để chú ý và nhận ra rằng nhiều người khác nhau. Để linh hoạt và sự hiểu biết là một chìa khóa khác cho động lực của nhân viên.
  • Điều thực sự rất quan trọng đối với người quản lý là để lại phòng cho lỗi Atlanta Ly hôn loại công việc. Tất cả chúng ta đều là con người. Bạn sẽ có những sai lầm. Nó thực sự là xung quanh ông chủ với một kế hoạch thay thế trong trường hợp có lỗi. Một ý tưởng B để cải thiện vấn đề.
  • Tất cả những ý tưởng này chắc chắn là một nơi tốt để bắt đầu đạt được động lực của nhân viên trong công việc. Những điều khác nhau thúc đẩy những người khác nhau. Động lực của nhân viên có thể được thực hiện bằng cách tuân theo các hướng dẫn này.