Facebook Twitter
beebla.com

Nhãn: liên hệ

Bài viết được gắn thẻ Liên Hệ

Mẹo Giữ Cho Một đội Có động Lực

Đăng trên Bước Dều 22, 2021 bởi Deandre Millinor
Các công ty thường có các ưu đãi cho đại diện, nhưng đôi khi điều đó là không đủ.Để giữ cho nhóm của bạn có động lực, bạn có thể làm một số điều:Giữ ưu đãi riêng của bạn cho nhân viên của bạnĐây có thể là một cái gì đó đơn giản như một giấy chứng nhận quà tặng cho người bán nhiều nhất trong một tháng...