فیس بوک توییتر
beebla.com

توسعه شخصی چگونه در تجارت کمک می کند؟

ارسال شده در مرداد 25, 2022 توسط Deandre Millinor

تیم ها بیشتر مشاغل و تیم ها را اداره می کنند اگر هر یک از اعضای با گروه کامل هماهنگ باشند و به روشی دوستانه و دوستانه کار کنند. توسعه تیم در طی ده سال گذشته بسیار محبوب بوده است ، اما اگر به طور طبیعی زندگی را به همراه هم تیمی های خود و همچنین مشتریان خود زندگی می کردیم ، آسان تر نخواهد بود.

مشاغل در گذشته مردم را به منظور هدف در نظر گرفته شده برای انجام شغل و پرداخت دستمزد استخدام کرده است ، آیا ممکن است کارمند واقعاً از کارهایی که انجام می دهند لذت نبرند. هنگامی که ما به انرژی جدیدی حرکت می کنیم و آگاهی خود را توسعه می دهیم. با رشد معنویت جدید و رشد خود عشق و همچنین قدردانی شما از کارمندان دیگر به طور طبیعی تغییر می کند ، ما در هماهنگی و خود تحقق رشد می کنیم.

این تغییر اکنون در جریان است. کارمندان و شرکت ها در حال انجام تغییرات اساسی هم در کار و هم در زندگی خانگی خود هستند. این واقعاً سخت تر و سخت تر می شود که در آن شغلی که از انجام آن لذت نمی برید ، سخت تر و سخت تر می شود.

هدف زندگی فردی شما و همچنین شغل شما تراز است ، شما می توانید در طول تخیل ، دیدگاه و همچنین رویاهای خود به این تکنیک کمک کنید تا مرحله بعدی را در سفر زندگی خود برنامه ریزی کنید. ساده ترین راه برای دستیابی به این هدف این است که تمرکز خود را از هر آنچه که نمی خواهید به آنچه می خواهید داشته باشید ، باشید و انجام دهید ، تغییر دهید.

این تغییر در بینایی و هر آنچه که به طور فزاینده ای هستید ، وقت خود را به زندگی بسیار مثبت تر تبدیل می کند که مکان شما دائماً تصمیم می گیرد تا شادی و قدم گذاشتن به خوشبختی خود را بررسی کند ، همانطور که هر قسمت از زندگی را می گیرید.

شغل شما ممکن است در این فرآیند تغییر کند ، زیرا احساس می کنید با هدف زندگی و همچنین انتظار شرکت خود هماهنگ تر هستید. شرکت هایی که شما زندگی می کنید به علاوه آنها فقط می توانند با تغییر رشد کنند زیرا آنها تکامل می یابند.

کارمندان همچنین دوست دارند تغییر و رشد هم در مشاغل و هم در زندگی خودشان را تغییر دهند. دقیقاً چه کاری می توانیم برای افزایش این تکنیک تکامل و رشد انجام دهیم؟

برگرداندن چشم به نفس خود از جمله مفیدترین مواردی است که می توان انجام داد. این ممکن است به آسانی اتفاق بیفتد که برای تنفس خود هوشیار شوید و با احساسات خود تلاش کنید و انرژی خود را تنظیم کنید هر بار که متوجه تنش در بدن می شوید و آرامش بخشید و دوباره مدیریت کنید.

به دنبال یکی از روش های بی شماری از مراقبه می تواند آن را انجام دهد ، نکته مهم این است که ما به درون آن نگاه می کنیم و فقط آنچه را که احساس می کنیم و می بینیم مشاهده می کنیم. تا زمانی که متوجه آنها نشویم نمی توانیم از هدایای خود استفاده کنیم. با محکم کردن چند دقیقه هر روز برای تراز کردن انرژی های خود ما می تواند تأثیر چشمگیری بر همکاران ما داشته باشد و هماهنگی و صلح را به محیط کار وارد کند.