Facebook Twitter
beebla.com

Nhãn: con số

Bài viết được gắn thẻ Con Số

Thiết Kế Và Triển Khai Các Quy Trình Trung Tâm Của Con Người

Đăng trên Tháng Mười Một 19, 2021 bởi Deandre Millinor
Rất nhiều nỗ lực đã được hoàn thành trong những năm qua để các quy trình kỹ sư lại để tự động hóa tất cả hoặc các phần của các quy trình này.Một số lượng lớn các công ty đã thay đổi quy trình của họ do hậu quả của việc giới thiệu các hệ thống phần mềm mới, nhằm mục đích hợp lý hóa việc quản lý lưng và văn phòng phía trước của họ...