Facebook Twitter
beebla.com

Nhãn: luyện tập

Bài viết được gắn thẻ Luyện Tập

Thể Dục Tại Nơi Làm Việc: Tongue-in-Chek

Đăng trên Tháng Tám 4, 2021 bởi Deandre Millinor
Lưỡi của chúng tôi vẫn vui vẻ được sử dụng trong việc phát sóng sự không trung thực, đạo đức giả và một loạt các phi tiêu gây hại cho các mục tiêu được lên kế hoạch trước hoặc không nghi ngờ.LưỡiLưỡi có thể là con tàu chính được sử dụng để nói.Nó hoàn thành điều này bằng cách phun ra âm thanh và từ ngữ...